Sunday, April 17, 2011 | By: Sebutir Kasih Sejuta Sayang

Fitnah Wanita

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam memberikan peringatan dari fitnahnya sebagaimana yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari shahabat Abu Said Al Khudri radliyallahu ‘anhu, beliau bersabda :
 “Hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita kerana sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil adalah wanita.”

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam mengisyaratkan dengan sabdanya :
"Sesungguhnya wanita menghadap dalam bentuk syaithan dan membelakang dalam bentuk syaithan.”

Para wanita menyerupai syaitan karena ia sebagai penyebab timbulnya fitnah bagi laki-laki seperti pernyataan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam di atas. Oleh karena itu hendaklah para wanita bertakwa kepada Allah dengan menjaga dirinya dan menjaga kaum lelaki dari fitnah yang ditimbulkan karenanya.

Sabda RASULULLAH S.A.W.;
Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah (cobaan) yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada (fitnah) wanita. (Muttafaq ‘alaihi)


Wahai sabahatku wanita...
Peliharalah diri kalian...
Tingkatkan keimanan dan ketaqwaan dalam diri...
Agar kita tidak termasuk dalam golongan yang membawa kepada fitnah.

Comments
0 Comments
    
    

0 comments:

Post a Comment