Monday, May 23, 2011 | By: Sebutir Kasih Sejuta Sayang

~Semanis Kata Terserlah Pada Wajah~


Mengenai  manis  tutur  kata  merupakan  satu  perkara  yang  tidak  kurang pentingnya, kalaupun  tidak  lebih  penting  dari  yang  lain. Perkataan  para  pendakwah merupakan  alat  penghubung  antaranya  dengan  orang  ramai,  ia juga  merupakan  alat  untuk  menyampaikan  sesuatu  maksud  dan  fikrah, oleh  itu  kiranya  para  pendakwah  dapat  memelihara  lidahnya,
menguasai  percakapannya, berupaya  untuk  memilih  perkataan-perkataan  yang  baik-baik  dan  susunan  kata  yang  indah,  bererti  beliau  telah  mampu  menarik  hati  orang ramai  dan  sekaligus  beliau  berjaya menyelam  masuk  ke  dalam  hati  dan  diri  mereka.

Tetapi sebaliknya jika beliau tidak mampu berbuat demikian, malah tidak mengambil endah terhadap apa yang keluar dan celah kedua bibirnya, bererti beliau telah membina sendiri benteng yang memisahkannya dengan orang ramai, benteng yang tidak mudah untuk ditembusi, malah dengan itu menjadikannya dicela, dibenci, dijauhi dan tidak dimesrai oleh orang ramai.

Di antara firman Allah yang berhubung dengan permasalahan ini ialah firman-firman Allah berikut:

"Dan katakanlah kepada hamba-hambaKu: Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia."
[Al-Isra':53]

"Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia."
[Al-Baqarah: 83]

"Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima), Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun."
[Al-Baqarah: 263]

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar."
[Al-Ahzab: 70]

"Dan mereka diberi pertunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjukki (pula) kepada jalan (Allah) yang terpuji."
[Al-Hajj: 24]

"Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik."
[An-Nahl: 125]

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah-lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut."
[Thaha: 44]


Comments
0 Comments
    
    

0 comments:

Post a Comment